სახელი:
გიორგი დავითაშვილი
ID
1088
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის სახელმწიფო და სამართლის ისტორიის კათედრის დოცენტი
ელ.ფოსტა:
journal@internet-academy.org.ge