სახელი:
მაკა სალხინაშვილი
ID
1089
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციული სამართლის კათედრის დოცენტი
ელ.ფოსტა:
makasal@rambler.ru