სახელი:
ავთანდილ კახნიაშვილი
ID
1114
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
იურიდიულ მეცნიერებათა კანდიდატი, დოცენტი, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ელ.ფოსტა:
journal@internet-academy.org.ge