სახელი:
თეა შაყულაშვილი
ID
1127
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
ივ.ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის
სისხლის სამართლისა და კრიმინალისტიკის კათედრა
ელ.ფოსტა:
journal@internet-academy.org.ge