სახელი:
ზურაბი ჭიჭიკოშვილი
ID
1168
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
სისხლის სამართლისა და კრიმინოლოგიის კათედრა

ელ.ფოსტა:
journal@internet-academy.org.ge