სახელი:
თამარი ღვამიჩავა
ID
1182
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ადმინისტრაციული სამართლისა და პროცესის კათედრის ასპირანტი.

ინტერესები: ადმინისტრაციული საპროცესო სამართალი, კერძოდ სასამართლოში ადმინისტრაციული გადაცდომების საქმეთა წარმოების თავისებურებები

ელ.ფოსტა:
journal@internet-academy.org.ge