სახელი:
გაიოზ ხატიაშვილი
ID
1213
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
ნ.მუსხელიშვილის სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტი, თბილსი, საქართველო
ელ.ფოსტა:
ninakhet@yahoo.com