სახელი:
ბესარიონ დოჭვირი
ID
1514
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი 0143, უნივერსიტეტის ქ. № 2, საქართველო

ელ.ფოსტა:
besarion.dochviri@tsu.ge