სახელი:
ვასო თევზაძე
ID
1873
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ელ.ფოსტა:
giorgi_barselona@yahoo.com