სახელი:
Matilda Tagiyeva
ID
1989
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
candidate of physical and mathematical sciences,associate professor, Baku State University,Books
ელ.ფოსტა:
m_tagiyeva@mail.ru