სახელი:
Sabina Sadigova
ID
3318
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
PhD, Assoсiate professor
Istitute of Mathematics and Mechanics of NAS of Azerbaijan
• Approximation Theory
• Theory of Bases
• Theory of Frames
• Spectral Theory of Operators

ელ.ფოსტა:
s_sadigova@mail.ru