სახელი:
Larysa Rybyk
ID
3732
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
post graduate student National Academy of Internal Affairs, Kyiv (Ukraine)
ელ.ფოსტა:
2217953@gmail.com