სახელი:
Giovanni Albini
ID
10099
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
Doctoral, Professor, Conservatorio Statale di Musica "Antonio Vivaldi"
ელ.ფოსტა:
giovanni.albini@conservatoriovivaldi.it