სახელი:
ნინო მაისურაძე
ID
1199
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
პროფესორი, ივ.ჯავახიშვილის სახ. ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი
ელ.ფოსტა:
journal@internet-academy.org.ge