სახელი:
თამაზ გაბისონია
ID
1203
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
მეცნიერ-თანამშრომელი, მასწავლებელი, თბილისის ვ. სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის ქართული ხალხური მუსიკალური შემოქმედების კათედრა
ელ.ფოსტა:
journal@internet-academy.org.ge