სახელი:
Jean Nicolas De Surmont
ID
1309
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
Phd Paris Nanterre
ელ.ფოსტა:
jdesurmont@yahoo.fr