სახელი:
მარინა ქავთარაძე
ID
1408
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახ. სახელმწიფო კონსერვატორია
მუსიკის ისტორიის კათედრის გამგე, ასოც. პროფესორი

ელ.ფოსტა:
mkavtaradze@gmail.com