სახელი:
ნინო მახარაძე
ID
1735
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
თბილისის ვ. სარაჯიშვილის სახ. სახელმწიფო კონსერვატორიის ქართული ხალხური მუსიკალური შემოქმედების კათედრის დოქტორანტი
ელ.ფოსტა:
nino_nana52@hotmail.com

ნინო მახარაძე