სახელი:
დავით შუღლიაშვილი
ID
1767
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
მოწვეული სპეციალისტი, ხალხური შემოქმედების მიმართულება, თბილისის ვ.სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია
ელ.ფოსტა:
ditrix@mail.ru