სახელი:
ეკა ჭაბაშვილი
ID
1955
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
კომპოზიტორი, მუსიკის ხელოვნების დოქტორი,
თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის, ასოცირებული პროფესორი,
მუსიკა, კიმენატოგრაფია, მულტიმედია და ა.შ.
ელ.ფოსტა:
ekachabashvili@hotmail.com