სახელი:
მაკა ვირსალაძე
ID
2099
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
ასისტენტ პროფესორი, თბილისის კონსერვატორია, მუსიკალური კომპოზიციის საკითხები (ტექნოლოგია,თეორია,კავშირი ხელოვნების სხვადასხვა დარგებთან და მეცნიერებებთან).
ელ.ფოსტა:
mavilumka@yahoo.com