სახელი:
ირაკლი ყაველაშვილი
ID
2136
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
თბილისის ვ. სარაჯიშვილის სახ. კონსერვატორია, დოქტორანტი, ფლეიტის ახალი ტემბრულ-გამომსახველი და ტექნიკური შესაძლებლობების ანალიზი (თანამედროვე მუსიკის მაგალითებზე).
ელ.ფოსტა:
flute10@mail.ru