სახელი:
თეონა რუხაძე
ID
2274
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი
თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია
არქივის კოორდინატორი ფოლკლორის ეროვნულ ცენტრში

ელ.ფოსტა:
teorukhadze@gmail.com

თეონა რუხაძე