სახელი:
ლევან ბაგრატიონ-დავითაშვილი
ID
2340
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
თბილისის ვ. სარაჯიშვილის სახ. სახელმწიფო კონსერვატორია, თბილისი, გრიბოედოვის 8. დოქტორანტი (სპეციალობა კომპოზიცია)

ელ.ფოსტა:
badawi73@gmail.com