სახელი:
რუსუდან ხოჯავა
ID
2408
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
ასოც. პროფესორი,
თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახ. სახელმწიფო კონსერვატორია
ელ.ფოსტა:
tinano2402@gmail.com