სახელი:
მარიამ თათარაშვილი
ID
2568
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
დოქტორანტი. განყოფილების გამგე და ვოკალის პედაგოგი რუსთავის მუსიკალურ სასწავლებელში. ვოკალის ისტორია, მეთოდიკა და ფილოსოფია.
ელ.ფოსტა:
m.tatarashvili@hotmail.com

მარიამ თათარაშვილი