სახელი:
ნათია დეკანოსიძე
ID
3042
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი, თბილისის ვ. სარაჯიშვილის სახელობის სახ.კონსერვატორიის მუსიკის თეორიის კათედრის ასისტენტ-პროფესორი და ილიას სახლმწიფო უნივერსიტეტის მოწვეული პედაგოგი.
ელ.ფოსტა:
n_dekanosidze@yahoo.com

ნათია დეკანოსიძე