სახელი:
Frank Domenico Cipriani
ID
3074
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
MA Applied Linguistics, SUNY Stony Brook
Instructor at Monmouth Univeristy
Interests include Communication, Linguistics and Composition
ელ.ფოსტა:
fciprian@monmouth.edu