სახელი:
გიორგი კრავეიშვილი
ID
3370
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
არის თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის დოქტორანტი (სამუსიკისმცოდნეო კვლევები - ეთნომუსიკოლოგია). იკვლევს საზღვარგარეთ მცხოვრები ქართველების ხალხურ მუსიკას. ამ თემას ეძღვნება მისი საბაკალავრო და სამაგისტრო ნაშრომები და მომავალი დისერტაცია. ჩატარებული აქვს ექსპედიციები საინგილოში (2011-2013), ლაზეთში (2011, 2012, 2014, 2015), ტაოსა და შავშეთში (2014), კლარჯეთში (2015-2016). მონაწილეობს ადგილობრივ და საერთაშორისო კონფერენციებში, აქვეყნებს სტატიებს, თანამშრომლობს მედიასთან. მონაწილეა სხვადასხვა პროექტისა.
ელ.ფოსტა:
kravigio@gmail.com