სახელი:
ეკატერინე ბუჩუკური
ID
3386
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
მუსიკისმცოდნეობის დოქტორი, Ph.D., თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის მოწვეული ლექტორი

ელ.ფოსტა:
ecaterine@gmail.com

ეკატერინე ბუჩუკური