სახელი:
მაგდა თხილავა
ID
3457
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
პედაგოგიკის აკადემიური დოქტორი. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სწავლების მეთოდიკათა დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი. უძღვება სალექციო კურსებს მუსიკალურ დისციპლინებში პედაგოგიურ ფაკულტეტზე. მისი სამეცნიერო ინტერესები დაკავშირებულია თანამედროვე პედაგოგიური სტრატეგიების დანერგვასა და სტუდენტზე ორიენტირებული განვითარებისა და თვითგანვითარების მოტივაციის ამაღლებაზე; ეროვნული სასწავლო გეგმების მოთხოვნებისა და ინოვაციური მიღწევების გათვალისწინებით სტუდენტთა ცოდნის სრულყოფაზე.
ელ.ფოსტა:
magda_tkhilava@yahoo.com