სახელი:
ლაშა მარტაშვილი
ID
3461
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
ფიზიკის მეცნიერებათა მაგისტრი
საინფორმაციო ტექნოლოგიების მენეჯერი, ბიდიო საქართველო
ფიზიკა, ბიოლოგია, მედიცინა, პროგრამირება, კომპუტერული მეცნიერებები, ელექტრონიკა, მუსიკისმცოდნეობა
ელ.ფოსტა:
lashamartashvili@gmail.com