სახელი:
თინათინ ჭაბუკიანი
ID
3467
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
ასოცირებული პროფესორი, საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი, დოკუმენტური ფილმი
ელ.ფოსტა:
ekachaba@yandex.ru