სახელი:
Stephanie Saunders
ID
3602
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
Stephanie Saunders-Pandolfi de Rinaldis, Ph.D.
Associate Professor of Spanish
Capital University

Fashion, media, body and gender studies and immigration and identity

ელ.ფოსტა:
ssaunder@capital.edu