სახელი:
Tomasz Nowak
ID
3632
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
Post-doctoral degree (dr. hab.), associate professor, Institute of Musicology, University of Warsaw, ethnomusicology
ელ.ფოსტა:
t.m.nowak@uw.edu.pl