სახელი:
Manuel Lafarga Marques
ID
3674
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
Phd. Technical University of Valencia, Professor at Alicante Conservatory (Spain), Music and Language Frontiers Lab <www.musiclanguagefrontiers.com>
ელ.ფოსტა:
mlafargam@ono.com