სახელი:
Emmanouil Vlitakis
ID
3696
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
Composer, PhD in Musicology.
ელ.ფოსტა:
mvlitakis@gmx.de