სახელი:
ალექსანდრე ჭოხონელიძე
ID
3770
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა დოქტორი საერთაშორისო ურთიერთობებში,
სტუდენტი დოქტორანტი კომპოზიციაში,
მოწვეული მასწავლებელი ვ. სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიაში
სამეცნიერო ინტერესები: ტემბრი, კომპოზიციის ტექნიკა, ტემბრის ანალიზი, საერთაშორისო ურთიერთობები, ფრანტ-ენდ პროგრამირება.
ელ.ფოსტა:
achokhonelidze@gmail.com