სახელი:
Iryna Gorkun-silen
ID
3800
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
Master of Performing Arts, Doctoral candidate,
University of Arts, Sibelius academy, DocMus, Helsinki (Finland)
ელ.ფოსტა:
irynagorkun@hotmail.com