სახელი:
George Ivanov
ID
10124
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
Researcher, Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, Radio Electronics, magnetic Resonance
ელ.ფოსტა:
georgpiv@mail.ru