სახელი:
Oleg Kharshiladze
ID
10356
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
Doctor of science, associate professor, Tbilisi State University, Geophysics.
ელ.ფოსტა:
oleg.kharshiladze@gmail.com