სახელი:
Nodar Tsivtsivadze
ID
10372
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
PHD, Academy doctor, IVANE JAVAKHISHVILI TBILISI STATE UNIVERSITY, FACULTY OF EXACT AND NATURAL SCIENCES Head of Laboratory. Oceanology, Ecology.
ელ.ფოსტა:
nluka1@yahoo.com