სახელი:
Aasanka Karunarathna
ID
10380
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
Ph. D
Professor in Department of electronics, Wayamaba University, Sri Lanka
Environmental science, Theoretical Physics
ელ.ფოსტა:
asanka55@yahoo.com