სახელი:
ნინო პაიჭაძე
ID
10397
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
ოკეანოლოგიის მიმართულების ლაბორანტი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, გეოფიზიკა.
ელ.ფოსტა:
nino.paichadze@tsu.ge