სახელი:
Nargizi Motsonelidze
ID
10400
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
PhD, Laboratory Assistant, Tbilisi State University, Geophysics.
ელ.ფოსტა:
nargiz.motsonelidze@tsu.ge