სახელი:
გელა დევიძე
ID
1766
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
ივანე ჯავახიშვილის თბილის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ფიზიკის ფაკულტეტი,უნივერსიტეტის ქუჩა 9, თბილისი 0186,საქართველო
ელ.ფოსტა:
gela_devidze@yahoo.co.uk