ქესჟ: ქართული ელექტრონული სამეცნიერო ჟურნალები:
2003-2008 სარედაქციო საბჭო: