ქესჟ: ქართული ელექტრონული სამეცნიერო ჟურნალები:
2005-2013 სარედაქციო საბჭო: