ქესჟ: ქართული ელექტრონული სამეცნიერო ჟურნალები:
2014-2018 სარედაქციო საბჭო: