სახელი:
გია სურგულაძე
ID
1004
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, პროფესორი, ტექნიკის მეცნ.დოქტორი (მართვის ავტომატიზებული სისტემები).
ინფორმატიზაციის საერთაშორისო აკადემიის ნამდვილი წევრი.

მართვის განაწილებული სისტემები. მონაცემთა და ცოდნის ბაზები, პეტრის ქსელები, .NET–ტექნოლოგია: C#, C++, ADO.NET, ASP.NET, ბიზნესის მართვის სისტემების დაპროექტება, UML

ელ.ფოსტა:
gsurg@gmx.net

გია სურგულაძე